Stichting ’t Joosthuis

Daarmee is het boek voor voetbalvereniging Vosseveld in 2022 gesloten. De inkt is echter nog niet op. Daarom helpen wij verenigingen en stichtingen in Winterswijk en omgeving met het schrijven van nieuwe hoofdstukken voor hun boek.

Stichting ’t Joosthuis is opgericht door de vereffeningscommissie van voetbalvereniging Vosseveld. Ons doel? Zorgen dat de gelden van de opgeheven voetbalvereniging op de juiste plekken komen; initiatieven van stichtingen en verenigingen met een maatschappelijk doel in Winterswijk en omgeving.

Hoe we dit aanpakken

In een periode van maximaal 5 jaar schenken we de gelden aan verschillende initiatieven. Stichtingen en verenigingen melden hun project aan op deze website. Het bestuur van de stichting beoordeelt de aanmeldingen en maakt een lijst met mogelijke donaties. Tijdens de jaarlijkse donatie-avond kiest het bestuur van Stichting ’t Joosthuis, samen met de oud-leden van de voetbalvereniging hoe de donaties voor dat jaar verdeeld worden.

Met de gezelligheid en saamhorigheid waar ‘de Vossen’ bekend om staan, helpen we zoveel mogelijk andere verenigingen en stichtingen om hun maatschappelijke doelen waar te maken.

Laatste nieuws

  • Donatie aan 25 maatschappelijke projecten in Winterswijk
    In het totaal heeft Stichting ’t Joosthuis zes en dertig (!) aanvragen ontvangen. Behalve aan de genoemde drie projecten is er aan twee en twintig andere verenigingen en stichtingen financiële steun toegekend, zodat hun maatschappelijk projecten gerealiseerd kunnen worden. Aan […]
  • Verslag donatie-avond
    Zaterdag 13 mei jl. werd de eerste donatie-avond gehouden. Onder grote belangstelling van een kleine honderd oud-leden werd door een drietal aanvragers een korte presentatie gegeven. Hierin werd uiteengezet waarvoor zij de financiële steun gaan gebruiken. De presentaties werden gegeven […]

Meer nieuws >>