Verslag donatie-avond

Zaterdag 13 mei jl. werd de eerste donatie-avond gehouden. Onder grote belangstelling van een kleine honderd oud-leden werd door een drietal aanvragers een korte presentatie gegeven. Hierin werd uiteengezet waarvoor zij de financiële steun gaan gebruiken. De presentaties werden gegeven door de Buurtvereniging Vosseveld voor het inrichten van de manege aan de Steengroeveweg als hun nieuwe thuisbasis. De Winterswijkse Uitdaging voor hun maatschappelijk project “Benefiets”, het opzetten en inrichten van een sociale fietswerkplaats en het  beschikbaar stellen van fietsen en de Winterswijkse IJsvereniging voor een baanbeveiliging, zodat voldaan kan worden aan de eisen van de KNSB en het mogelijk wordt de jaarlijkse eerste marathon op natuurijs in Winterswijk te organiseren.

Onder luid applaus werd besloten de drie projecten gelijk te waarderen en met een bedrag van € 22.500 te steunen en een aanzienlijke bijdrage kan worden geleverd voor deze geweldig mooie maatschappelijke projecten in Winterswijk.

Afvaardigingen van de Winterswijkse IJsvereniging, de Winterswijkse Uitdaging en de Buurtvereniging Vosseveld ontvangen van het bestuur Stichting ‘t Joosthuis de cheque ter waarde van € 22.500 voor het realiseren van hun project.